Forebyggende om jakt og rus
Er du med på et jaktlag - bruk denne som tema en kveld.

Vi har utarbeidet to informasjonsfoldere for:

Det er samme budskap i begge. Her er fokuset på rusbruk og de er ment som en støtte for jaktleder til å ta opp noe som kan være et vanskelig tema.

Vi ser det ikke så mange steder, men vi vet at det er jegere som er grodd fast i gamle mønstre der rus inngår. Se på det vi tar opp her og se om det kan egne seg som del av forberedelsene før dere drar ut på jakt!

Foto politi og jeger med alkohol og våpen
Edru og rusfri? 100 % skjerpet aktlag og 0 i promille.