En av passasjerene i bilen, brannmann Frank Oddvar Thoresen, omkom i ulykken.

Statsadvokaten i Agder har nå besluttet at det skal utstedes et forelegg til sjåføren av brannbilen.

Det er et forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 3 som gjelder uaktsom kjøring ved at han holdt for høy fart etter forholdene.

Det ilagte forelegget er på 20.000 kroner og uten tap av førerrett.