Politiet ber om at befolkingen og arrangører av fester og sammenkomster tar ansvar og respekterer forbudet om drikking av alkohol på offentlig sted i Oslo politidistrikt. Normalbøtesatsen for drikking av alkohol på offentlig sted er 2500 kr i bot, og politiet kan gi pålegg og bortvisninger.

- Vi strammer nå inn håndhevingen av å drikke alkohol på offentlig sted som et tiltak for å begrense spredning av koronasmitte. Vi ser at når folk drikker alkohol endres adferden, fokuset på smittevern blir mindre og anbefalt avstand på 1 meter brytes, sier Harald Nilssen, stabssjef i Oslo politidistrikt.