- Vi har hatt dialog med Sør-Varanger kommune og berørte aktører i Kirkenes om behovene til mannskapene på skip som ligger i opplag, sier Lise Flø, leder for utlending og grensekontroll i Finnmark politidistrikt. – De kommunale helsemyndighetene har definert hvilke smittevernfaglige rutiner som må være på plass for at politiet skal kunne gi dispensasjon fra landlovsnekten.

 

Det stilles blant annet krav til at båten må ha status som opplagsfartøy, at det må være gjennomført karantene etter mannskapsbytte og at det ikke er kontakt med andre båter til kai. Dispensasjon gis etter søknad, og vil gjelde for tidsrommet 08-16. Ved brudd på bestemmelsene vil dispensasjonen bli inndratt, og avhengig av situasjonen vil det i ytterste fall også kunne være aktuelt å bortvise mannskap fra Norge.

 

- Situasjonen er fortsatt krevende, og vi må gradvis se på mulighetene for å gjøre gode tilpasninger som ivaretar smittevernet, sier kommuneoverlege Mona Søndenå i Sør-Varanger kommune. – Vi vil prøve ut denne ordningen de neste ukene, og så får vi se hvordan dette fungerer i praksis.

 

Skipsagenter og andre berørte er orientert om de konkrete kravene til smittevern, og ordningen trer i kraft fra 1. september. Det er fortsatt landlovsnekt ellers i Finnmark og for fartøyer som ikke er i opplag.