Du finner søkerlisten her:

Nr Navn Kjønn Stilling Poststed
1 Matoshi, Musa (44) M Politi instruktør 2834 Raufoss, Norge
2 Kandidaten trukket seg(logg) **** **** ****
3 Haukaas, Ketil (56) M Midlertidig beskikket sjef Kripos 1353 Bærums Verk, Norge
4 Kvigne, Kristin K Avd. direktør PFA 1184 Oslo, Norge