Fem personer ble innbragt, derav fire mindreårige som ble overlatt til foresatte. Foruten de fem som ble innbragt, ble ti personer bortvist fra Drammen.

Etter en og en halv time besluttet politiet å oppløse demonstrasjonen av hensyn til folks sikkerhet.

Vår terskel for å avbryte en demonstrasjon er svært høy, sier Aas. - Vi valgte å gjøre det fordi det var nødvendig for å ivareta sikkerheten til de involverte og alle i nærheten. Jeg tror mange foreldre ville blitt sjokkert over aggresjonen som kom til uttrykk blant mange av de fremmøtte, og hvor høy temperatur det var på Strømsø torg. I tillegg er vi midt inne i en krevende smittesituasjon i Drammen.

Selv om mange motdemonstranter hadde møtt opp og forsøkte å bryte seg gjennom politiets sperringer, var det ingen som klarte å passere sperringene. Det ble kastet egg, flasker og steiner inn mot det sperrede området. Politiet måtte blant annet bruke gass for å hindre personer i å trenge seg gjennom sperringene.

Politiet regner med å opprette flere saker i etterkant, ut fra det etterforskningsmaterialet politiet innhentet under demonstrasjonen.

I forkant av arrangementet hadde politiet vært i dialog med ulike grupper i Drammen.
- Vi opplever at dialogen vi hadde i forkant var god, og da er det synd at enkeltpersoner og enkeltgrupperinger ødelegger, sier Aas.

- Politiet skal legge til rette for ytringsfrihet, men de som ønsker å ytre seg må følge demokratiets spilleregler, sier Aas. Han legger til at det ikke er politiets oppgave å drive sensur av ytringene som fremsettes, men å sørge for sikkerheten til alle som er tilstede.

- Politiet har lang erfaring med demonstrasjoner og arrangementer, sier Aas. - Vi tar alltid høyde for uønskede hendelser i forbindelse med planleggingen av større arrangementer. Hvis demonstranter tyr til vold eller andre ulovligheter, kan politiet sette inn nødvendige tiltak for å sikre alminnelig ro og orden – og vi vil etterforske eventuelle lovbrudd i ettertid.