En kvinne med langt lyst hår lener seg smilende over et bord, mens hun hviler kroppen på albuene
Catherine Janson, direktør i Politiets IKT-tjenester
Fotopolitiet

Universum kårer hvert år Norges mest attraktive arbeidsgivere innen kategoriene juss, helse, humanistiske fag, ingeniør og vitenskap, IT og business.

Politiet har lenge arbeidet målbevisst med å digitalisere etaten og sørge for å ha spisskompetansen man trenger for å utvikle og drifte svært kompliserte IT-systemer i hele etaten.

– Vi er teknologer med et oppdrag, forteller direktør i Politiets IKT-tjenester (PIT), Catherine Janson. Hun snakker på vegne av et stort IT-miljø i PIT.

– Hver gang politiet er på oppdrag er vi tett på med teknologi. Vi sørger for å trygge Norge og innbyggerne våre og til det trenger vi også IT-systemer som fungerer 365 dager i året. Kriminelle tar aldri fri, tilføyer hun.

Politiet som etat kommer rett inn på en femteplass, første gang etaten er en del av de faste valgene studentene får i undersøkelsen:

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Equinor
  4. DNB
  5. politiet
  6. Forsvaret

Trenger de beste, ute og inne

Politiets viktigste rolle er å skape trygghet for innbyggerne i Norge og til det trenger etaten de beste hodene. Både ute på patrulje og inne bak dataskjermen.

– Det er svært gledelig å se at vi er så attraktive blant IT-studentene, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektøren peker på at politiet må møte fremtidens kriminalitet, og at digitalisering og IT-kompetanse er avgjørende.

– Dette viser at politiets arbeid med å modernisere seg, bruke teknologi til å løse oppdraget og digitaliseringen av etaten har gjort oss til en attraktiv arbeidsgiver. Vi trenger de beste hodene for å være i forkant av kriminaliteten, tilføyer hun.

Pådriver for digitalisering

Janson, som nylig gikk inn som IT-direktør i politiet, deler politidirektørens syn.

– Vi skal løse et viktig samfunnsoppdrag og trenger flinke folk i eget hus. Derfor velger vi også å ansette flere selv, fremfor å bruke konsulenter. Det sparer vi penger på, men vi sørger også for at viktig kompetanse ikke forsvinner.

– Vi har styrket IT-grunnmuren i det moderne politiet nå. Så skal vi fortsette å bygge derfra, med moderne systemer, digitale verktøy som for eksempel biometriløsninger og utvikling av egne produkter og løsninger, tilføyer hun.

Janson mener fag og teknologi går hånd i hånd.

– For eksempel jobbes det med et spennende prosjekt der man forsøker å bruke data til å predikere trafikkbildet. Altså når og hvor det vil være mye trafikk og annet som en politipatrulje har behov for å vite under en utrykning. På den måten kan man komme raskere frem til et åsted. Slik kunnskap og utviklingskompetanse er viktig å inneha i egen etat.

Politiet topper blant jusstudentene

Politiet topper også i 2021 Universums kåring av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant jusstudentene. Politiet topper i juss for trettende året på rad.

– Dette er gledelig, vi skal alltid forsøke å tiltrekke oss de beste talentene også her, sier politidirektøren.

– Dette er ikke noe vi skal ta for gitt, men må gjøre oss fortjent til hvert eneste år. Samtidig er det veldig hyggelig – og en tillitserklæring – at jusstudentene rangerer oss øverst, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Med en så tydelig førsteplass blant kommende jurister og advokater mener Bjørnland det er åpenbart at det å jobbe for en viktig samfunnsaktør er noe mange er opptatt av.

– Jeg tror samfunnsoppdraget vårt appellerer, også til jurister. Det er noe jeg selv kan kjenne meg igjen i, som utdannet jurist, sier Bjørnland.

– Man kommer raskt inn i saker og får raskt prosedere i retten, noe som gjør jobben som politijurist attraktiv og spennende.