Eksempelbilde fra Pride-paraden.

– Vi i politiet støtter Pride som en markering som feirer likeverd og det mangfoldet vi har i samfunnet forøvrig. Det er bred tverrpolitisk støtte i Norge om markeringen og hovedbudskapet om at alle har rett til fritt å leve sine liv, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Jeg er i tillegg opptatt av at politiet som etat evner å rekruttere mangfoldig. Vi bør speile det samfunnet – og de innbyggerne – vi er til tjeneste for, tilføyer politidirektøren.

Jobber for mangfold, hver dag

Én ting er å si man støtter en sak, vise farger en gang i året eller gå i en parade. En annen ting er å vise at dette ikke er tomme ord. Det er politidirektøren opptatt av.

– Den forståelsen ulik seksuell orientering eller kjønnsidentitet i egne rekker gir oss i politiet er avgjørende for at vi skal være et politi for alle, tilføyer hun.

Hun avslutter med å peke på viktigheten av at politiet er ett politi, for alle.