Responstid er tiden det tar fra politiets operasjonssentral mottar melding om en hendelse til politiet er fremme på stedet. Det er stilt krav til responstid for hasteoppdrag, det vil si hendelser der det er påkrevd med umiddelbar respons fra politiet.

− Politiet skal komme raskt til stedet ved alvorlige hendelser, og det er gledelig at vi samlet sett innfrir kravene som er satt til responstid for etaten, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

Ulike krav til responstid

Det stilles ulike krav til politiets responstid. Det er stilt krav både nasjonalt og for hvert enkelt politidistrikt, og responstidskravene er fordelt på tre ulike tettstedskategorier. De nasjonale resultatene baseres på summen av alle hasteoppdrag over hele landet. Disse måles opp mot egne, nasjonale krav som fastsetter hvilken responstid politiet som etat skal holde seg under i 80 prosent av hasteoppdragene.

 − Politiet innfrir de nasjonale kravene som er satt til responstid. Sammenlignet med resultatene for 2020 er det en forbedring på 1 minutt for områder med færre enn 2000 innbyggere, forklarer Vangen.

Politidistriktene er ulike både når det gjelder geografi og befolkningstetthet. Uten ubegrensede ressurser er det ikke mulig at politiet er til stede i like stor grad overalt til enhver tid, men politiet må disponere ressursene på en mest mulig hensiktsmessig måte. Kravene sier hvilken responstid hvert enkelt politidistrikt skal holde seg under i 80 prosent av hasteoppdragene.

Variasjoner mellom politidistriktene

Måloppnåelsen for responstidskrav varierer mellom politidistriktene. 3 politidistrikt innfrir gjeldende responstidskrav i alle tettstedskategoriene, 6 innfrir i to av tettstedskategoriene, 3 innfrir i en av tettstedskategoriene første tertial 2021.

− Systematisk måling av responstid gir viktig kunnskap inn i arbeidet med å evaluere og utvikle politiets tilgjengelighet og respons i hasteoppdrag. Fremover blir det viktig å fortsette å jobbe målrettet med å innfri kravene som er satt for responstid, avslutter Vangen.

Last ned rapporten