Vår husleieavtale for nåværende lokaler går ut 1. juli og vi tok kontakt med kommunen i fjor høst for å høre om vi kunne være tilgjengelige i rådhuset.

Sammen med kommunen er vi enige om hvordan polititjenesten i kommunen skal være, og samarbeidet følges opp tett gjennom den daglige driften og i politiråd. Endringene vil ikke endre på politiets beredskap eller utrykningstid for kommunen.

Løten og Stange kommuner har i lengre tid hatt samarbeid med Hamar politistasjon for vakt og beredskap, og dette samarbeidet videreføres. Etterforskning av straffesaker som skjer i Stange kommune vil bli etterforsket som i dag, og etterforskerne er knyttet til et
større fagmiljø som vil gi bedre kvalitet.

Vi ønsker å gi det forebyggende arbeidet i Stange fortsatt høy prioritet og sammen med kommunen og andre tverrfaglige aktører skal vi fortsette å videreutvikle det gode samarbeidet. – Politiet skal være tilgjengelige både i nærmiljøet og i digitale kanaler –det er viktig for oss, sier Krogstad.

Lensmannskontoret i Stange vil i år som tidligere år sommerstenges i ukene 27, 28, 29 og 30, og politikontakten vil være tilgjengelig før og etter disse ukene. Politiet i Hamar følger opp behovet for polititjenester i Stange kommune, og vakt og beredskap går i ordinær drift. Vi vil komme tilbake med informasjon om nytt politikontor i rådhuset da dette er avklart med Stange kommune, etter ferien.