- Båtpatruljering er en tjeneste som mannskapene våre setter stor pris på å utføre, selv om budskapet vi kommer med i seg selv kan være alvorlig nok, sier Leif E. Bergem-Ohr som er leder Politiets sjøtjeneste i Møre og Romsdal politidistrikt.

- Når vi tar kontakt med båtførere har vi med oss budskap om sikkerhet til sjøs og regelverk. Vårt fokus rettes mot uaktsom kjøring, promillegrense, fartsoverskridelser, bruken av sikkerhetsutstyr om bord.  Brudd på bestemmelsene håndheves ved bruk av forenklede forelegg.  

- Nytt av året er den nasjonale fartsgrensa til sjøs som kom fra 15. mai i år. Det er ikke lov å føre båt i høyere hastighet enn 5 knop innenfor 50 meter fra badeplasser eller andre steder hvor bading pågår. Det er heller ikke lov å ankre opp eller ferdes med motor- eller seilbåt innenfor merkebøyene ved badeplasser. Forskrift om fartsgrenser på sjøen sier videre at man skal føre sin båt slik at det ikke oppstår bølgeslag eller på annen måte oppstår fare eller voldes skade eller ulempe for personer, herunder badende, kano- og kajakkpadlere, andre fartøyer, kaier, akvakulturanlegg, strandlinjer, dyre- og fugleliv og omgivelsene for øvrig.

Ut fra den registrerte økte innenrikstrafikken vi har for tida forventer politiet at ekstra mange benytter båtene de har aktivt, og at mange besøker nettopp våre kystsoner og fjorder fremover. Antall fritidsbåter i Norge passerte 1 million i 2020, ifølge Norboat, båtbransjeforbundet i Norge, og det økte salget fortsetter i 2021. Ser en videre på fjorårsstatistikkene, så ble det ikke registrert drukningsulykker i politidistriktet knyttet til bruken av fritidsbåter i 2020. Konkret så viser Redningsselskapets drukningsstatistikk at fem personer druknet i 2020 mot åtte i 2018 i Møre og Romsdal. Fire hendelser var knyttet til fallulykker og 'en er registrert som drukning under bading. 

- Politidistriktet har et godt samarbeid med Kystvakt, Statens naturoppsyn, Redningsselskapet med flere. Vi har et felles mål om få til en best mulig utnyttelse av alle ressurser som kan bidra til god ferdsel og adferd til sjøs. Politiet kommer i den forbindelse til å være om bord både på Kystvakta v/KV Njord og hos Statens Naturoppsyn slik at vi sammen kan utføre kontroll av fritidsbåter og ferdsel.  Politiet deltar også i "Klar for sjøen-kampanjen". Det betyr at vi på enkelte kontroller tar med oss kampanjemateriell i form av brosjyrer med tips for sjøvett, quiz og lakrisbåter til båtfører, avslutter Bergem-Ohr.

Vi ønsker alle en flott og trygg sommer på sjøen. Ta hensyn til hverandre og følg reglene som gjelder.

Klar i hodet - klar for sjøen

Drikker du alkohol, blir du en dårligere båtfører. Med promille får du dårligere koordinasjon, balanse og evne til å fokusere. I tillegg øker din vilje til å ta risiko. Det er ingen god kombinasjon med båtføring.

Klar i hodet - klar for sjøen