Tilgangen på ulovlige rusmidler har økt i Bodø. Det er gjort flere større beslag av både kokain og tabletter, i tillegg har politiet den siste tiden fått kunnskap om en ukultur med festing og bruk av ulovlige rusmidler blant ungdom, som gir grunn til bekymring.

- Det har blitt avdekket tilfeller hvor ungdom i alderen 16 til 19 år har utstrakt bruk av alkohol og ulovlige rusmidler, forteller Holm.

Flere av disse ungdommene er tilknyttet idrettsmiljøene i Bodø.

- Dette er ungdom som man normalt ikke definerer til å være i risikogruppen for å drive med ulovlige rusmidler, og politiet ser på dette som nok et signal om at bruken og tilgangen til narkotika er bekymringsfull i Bodø.

- Vi har tett og god dialog med de idrettsklubbene som de siste tilfellene har vært knyttet til, og føler at de sammen med skolen nå tar grep for å rydde opp og forhindre at denne ukulturen får spre seg, sier Holm.

Han oppfordrer alle foreldre med tenåringer om å være litt ekstra på vakt i sommer.

- Vi er bekymret for all ungdom som befatter seg med slike rusmidler, eller vanker i miljøer der det brukes rusmidler, sier Holm.

Politiets råd til foreldre

  • Vær engasjert i hva ungdommen foretar seg – vis at du bryr deg.
  • Sett klare grenser. På denne måten viser du at du er til å stole på. Du er en forelder. Ikke en kompis.
  • Ikke gi alkohol til ungdom under 18 år.
  • Vær tilgjengelig når telefonen ringer – selv om det er på natten.
  • Vær en god rollemodell.