Hvordan unngå svindel

– Det er verdt å merke seg at Oslo politidistrikt foreløpig ikke har sett datainnbrudd i faktura/direktørbedrageri hvor virksomheten har benyttet to-trinns autentisering. Vi håper at dersom virksomheter følger de råd som gis her, vil vi kunne lykkes med å forebygge for mange tilfeller av denne type bedragerier sier næringslivkontakt/politiinspektør i Oslo politidistrikt, Christina T. Rooth.

Av erfaring vet vi at ferietid også er høysesong for bedragerier da virksomheter kan ha nedsatt bemanning og sommervikarer ansatt.

Lenke til brosjyren: 

Virksomhetsbedrageri