Eksembelbilde våpen

Kombinasjonen av nytt våpenregelverk fra 1. juni, og at høstjakta nærmer seg, gjør at politiet for tiden får svært mange våpensøknader. Disse jobber vi hardt for å ta unna.

I tillegg arbeider vil med å digitalisere og automatisere søknadsprosessen, noe som vil føre til raskere saksbehandlingstid. I påvente av en digital saksbehandlingsløsning har vi samlet noen tips til deg som skal sende inn en våpensøknad.

Her er fem grep du som søker kan gjøre for at din søknad skal gå så raskt som mulig: 

  • Skriv tydelig. Politiets saksbehandlere er etter hvert blitt gode skrifttydere, men ikke alt lar seg tyde. Tydelig håndskrift bidrar til raskere behandling.

  • Søker du om våpen til jakt? Husk at vi må se dokumentasjon på at du er innført i Jegerregisteret. Oppgi jegernummeret – og send gjerne skjermbilde fra "Min Jegerdokumentasjon".
  • Har du ikke jegernummer? Kontakt Jegerregisteret. Mangler du jegerprøven må du ta kurs og avlegge denne før du blir innført i registeret.

  • Søker du om våpen til sportsskyting? Da trenger vi bekreftelse på aktivitet, dokumentasjon på medlemskap i godkjent skytterorganisasjon og forening tilsluttet dette forbundet. Gå inn på no for veiledning. Politiet kan ikke innvilge søknader uten dokumentasjon på at søker oppfyller kravene til behov.

  • Husk å undertegne/signere søknaden og legg ved kopi av legitimasjon. Søknader som ikke inneholder legitimasjon og signering må vi sende tilbake.

Dersom du som søker kan bidra med dette, skal vi gjøre alt vi kan for en mest mulig smidig prosess!

Du finner all informasjon om våpensøknader, regelverk, åpningstider og kontaktinformasjon her.