Hilde Sæter Aglen, Arnfinn Fuglevåg, Olav Halse, Roar Mordal Hilde, Oddbjørn Myklebust, Jorunn Grete Lyngstad Pettersen, Tor Sæther og Hallvard Vermøy får no endra sin funksjonstittel frå lensmann til politistasjonssjef.

Frå same tidspunkt vil namna på lensmannsdistrikta bli endra slik:

  • Hustadvika politistasjonsdistrikt
  • Indre Nordmøre politistasjonsdistrikt
  • Indre Sunnmøre politistasjonsdisstrikt
  • Smøla og Aure politistasjonsdistrikt
  • Surnadal politistasjonsdistrikt
  • Søre Sunnmøre politistasjonsdistrikt
  • Ulstein og Hareid politistasjonsdistrikt
  • Vestnes og Rauma politistasjonsdistrikt

Endringar av namna på tenestestadane (lensmannskontora) vil bli sett i verk seinare.