Under øvelsen vil det til tider være mye uniformert heimevernet-personell både utenfor og inne i politihuset. Dette innbefatter bant annet publikumsområder. 

Alle publikumstjenester ved politihuset vil være åpne som normalt, men vi gjør publikum oppmerksomme på at de må påregne å møte bevæpnede vakter fra Heimevernet torsdag og fredag.