2027 trost ble beslaglagt under aksjonen.

Økokrim fikk først tips fra publikum om jegerne, og varslet Agder Politidistrikt og Tolletaten. Politiet i Agder reagerte raskt og koordinerte med Statens naturoppsyn og Tolletaten i Kristiansand.

– Dette er et veldig godt eksempel på en vellykket tverretatlig aksjon. Her reagerte alle raskt og vi fikk avdekket miljøkriminalitet og et grovt smuglingsforsøk. Det er ikke så vanlig at vi kommer over beslag som dette. I mine 25 år i Tolletaten i Kristiansand kjenner jeg ikke til at vi har stoppet noen med så mange ulovlig jaktede fugler før, sier tolloverinspektør Per Otto Smithsen.

I beslaget var det flest rødvingetroster og en del gråtroster som er lovlige å jakte på, dersom en har tillatelser i orden. De personene som ble stanset fredag hadde registrert seg i Jegerregisteret.

– Det ble beslaglagt 41 fugl som er freda i Norge. Det var 31 svarttrost og 10 måltrost. Alle fuglene var nedfrosset og var tiltenkt utført til utlandet til egen husholdning. Samarbeidet mellom Toll, Statens naturoppsyn, Økokrim og Agder politidistrikt har vært avgjørende for at denne saken ble avdekket og avgjort så raskt. Det viser at det kan lønne seg å komme med tips om miljøkriminalitet, sier miljøkrimkoordinator i Agder politidistrikt, Torvild Selås.

De tre utenlandske personene som ble stoppet ble hver for seg ilagt forlegg på 15 000 kroner. Foreleggene ble vedtatt av samtlige tre.

– Dette er ulovlig jakt som vi ser alvorlig på og vi er svært glade for at publikum tipset økokrim om jaktlaget, sier miljøkrimjurist og påtaleansvarlig Ole Martin Paulsen.

Informasjon om hvilke arter det er lov å jakte på finner du på miljødirektoratet sine nettsider: 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/jakt-felling-og-fangst/jakttidsveileder/?hsw=

 

Media

For henvendelser til politiet om saken kan media kontakte pressevakt på telefon 488 95 807.

For henvendelser til Tolletaten kan media ringe pressevakt på telefon 976 50 370, eller sende en e-post til pressevakt@toll.no.

For bilder og video av beslaget kan media sende en e-post til agder.kommunikasjon@politiet.no.