Hans Vik er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og har i tillegg gjennomført grunnutdanningen fra Politiskolen. Vik har vært ansatt i politiet siden 1987, og har hatt flere sentrale stillinger i etaten gjennom årene, blant annet som visepolitimester og politimester i tidligere Rogaland politidistrikt og konstituert statsadvokat.

-Jeg er glad for at Hans Vik nå tar fatt på en ny periode som politimester i Sør-Vest politidistrikt. Han har lang erfaring og god kunnskap om Sør-Vest, etaten i stort og de utfordringer vi står foran. Vik er en reflektert mann som bidrar inn i politiets nasjonale ledergruppe på en konstruktiv og god måte. Han er åpen og tydelig i sin formidling. Dette er kvaliteter jeg setter pris på. Jeg ser fram mot et fortsatt godt samarbeid med Vik, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.


-Jeg er glad og ydmyk over å ha fått fornyet tillit og gleder meg veldig til å ta fatt på seks nye år. Jeg synes vi får til mye bra i Sør-Vest politidistrikt, og en viktig årsak til det er flinke og engasjerte medarbeidere som ønsker å bidra til utvikling. Jeg gleder meg virkelig til å jobbe videre med de ansatte for å få gi innbyggerne enda bedre polititjenester, sier Vik.

Hans Vik_Pod1 (1).jpg

Hans Vik