Stadssalg gjennomfører sykkelauksjon på vegne av politiet.
Syklane kan sjåast på www.Stadssalg.no. Bod vert gjeve på same stad. Reglar for gjennomføringa av sal er i samsvar med Stadssalg si nettside.
Alt kjøp er utan garanti og på kjøpar sin risiko.