Som tidligere år ligger tilliten lavere i Finnmark enn i resten av landet.

- Undersøkelsen gir oss ikke noe svar på hvorfor Finnmark ligger lavere enn resten, kommenterer politimesteren, - annet enn at resultatet i undersøkelsen har vært slik i mange år. Jeg vil ikke spekulere noe mer i hvorfor det er slik.

9 av 10 føler seg trygge der de bor og ferdes

- Det viktige i folks hverdag er at så mange som 9 av 10 føler seg trygge der de bor og ferdes. Vi opplever at det er trygt i Finnmark for de aller fleste av oss, sier Hætta. 

- Vi legger også merke til at ikke alle innbyggerne føler seg like trygge på internett. Det er i alle fall et område som politiet må utvikle videre. Forebygging og forpliktende samarbeid med kommunene og andre samarbeidsaktører er et annet område vi jobber aktivt med.

- Vi må lytte til samfunnets og innbyggernes behov, og la de behovene være styrende for hvordan vi utvikler politiet. Innbyggerundersøkelsen gir oss innspill til områder vi kan forbedre, avslutter politimester Hætta. 

LAST NED INNBYGGERUNDERSØKELSEN FOR FINNMARK HER .

  • Innbyggerundersøkelsen