Totalt er det registrert 23 889 saker i Trøndelag politidistrikt i 2021, mot 23 865 saker i 2020.

De største endringene i kriminalitetsbildet i Trøndelag politidistrikt kom i følgende kategorier:

  • Økning i saker som gjelder seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år og fremstilling av seksuelle overgrep mot barn

  • Økning i bedragerisaker

  • Økning i tyverier fra boder og garasjer

  • Nedgang i trafikksaker som gjelder hastighet og kjøring i påvirket tilstand

  • Nedgang i saker som gjelder bruk og besittelse av narkotika

  • Nedgang i sykkeltyverier

    - Økningen i antall saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn under 16 år bekymrer. Samtidig speiler det nok også at dette har vært et prioritert område for Trøndelag politidistrikt i 2021 og at vi avdekker flere saker enn tidligere. Vi har blant annet styrket arbeidet mot seksuelle overgrep mot barn på internett dette året og enkelte saker har mange fornærmede, sier politimester Nils Kristian Moe.

Totalt har Trøndelag politidistrikt behandlet og avsluttet 24 337 saker i 2021. Ved inngangen til 2021 hadde politiet 2 214 saker eldre enn tre måneder til behandling. Dette tallet hadde sunket til 2 179 ved utgangen av 2021, noe som er innenfor kravet.

Se vedlagt oversikt med nærmere beskrivelser og statistikk for Trøndelag politidistrikt i 2021.