Årsaken til at mannen slipper med en påtaleunnlatelse er at politiet i Nordland ikke tidligere har reagert på ulovlig bruk av bluss under idrettsarrangementer.

-Vi ser ikke behov for å gjøre et eksempel ut av denne saken når dette er første gang vi reagerer mot denne overtredelsen. Vi har derfor valgt å avgjøre denne saken med påtaleunnlatelse, samtidig som vi nå går ut i media og informerer om at slik bruk av bluss er ulovlig, sier politifullmektig Vilde Åmo ved Nordland politidistrikt

Ønsker å forebygge nye overtredelser

- Vi ser at ulovlig bruk av bluss øker under idrettsarrangementer av denne typen. Bruk av bluss blant publikum på idrettstribuner innebærer risiko for brann, samt skade på personer på tribunen.  For politiet er det viktigste å forebygge slike hendelser, slår Åmo fast.

-Politiet vil i framtiden måtte reagere med forelegg dersom vi avdekker ulovlig bruk av bluss. Vi håper at vi ved å gå ut med informasjon om dette unngår framtidige hendelser, avslutter Åmo.

 

Fakta om påtaleunnlatelse

En påtaleunnlatelse betyr at politiet har funnet at forholdet er straffbart, men at politiet unnlater å påtale handlinger når særlige grunner foreligger. Forholdet er en overtredelse av Brann- og eksplosjonsvernloven § 42, jf. § 5, jf. forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2 - 10 femte ledd. Bestemmelsen setter straff for blant annet å fyre opp bluss i brannfarlige omgivelser. Normalstraffen for slike overtredelser er bøter.