Oppdatering klokken 10.15 fredag 11.mars

Den siktede ble torsdag 10.mars varetektsfengslet for fire uker, med brev- og besøksforbud for to av ukene, i henhold til politiets begjæring.

Etterforskningen pågår fortsatt for fullt. Det det ingen ny informasjon i saken siden i går, utover fengslingen.

Politiadvokat Ragnhild Vik i Innlandet politidistrikt kan siteres.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til redaksjonene:

Politiadvokat Ragnhild Vik er tilgjengelig på telefon 488 86 890 mellom kl. 10.30 og 11.30 i dag.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering klokken 12 torsdag 10.mars

Etterforskningen pågår for fullt. Det jobbes med innhenting av opplysninger og det gjenstår enkelte avhør. Politiet påstartet i går avhør av den siktede, og avhøret er formelt ikke ferdigstilt.

Siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling klokken 13 torsdag 10.mars i Østre Innlandet tingrett.

Politiadvokat Ragnhild Vik i Innlandet politidistrikt kan siteres.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til redaksjonene:

Politiadvokat Ragnhild Vik er tilgjengelig på telefon 488 86 890 mellom kl. 14.15 og 15.00 i dag.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering klokken 14 onsdag 9.mars

Den siktede er i avhør i dag. Politiet fortsetter påbegynt taktisk og teknisk etterforskning. Det jobbes videre med sikring av spor og gjennomføring av avhør. Opplysninger politiet har så langt tilsier at det kun er en gjerningsperson.

Politiet har gjennomført innledende avhør av den fornærmede, det er for tidlig å si noe om hvilke opplysninger som har kommet frem der. Det jobbes videre med å få oversikt over hendelsesforløpet, hva som har skjedd og bakgrunnen for at det har skjedd.

Som en del av etterforskningen vil relasjonen mellom fornærmede og siktede avklares nærmere. Politiet etablerer kontakt med asylmottaket, og vil samarbeide for å forebygge uønskede hendelser. 

 

Politiadvokat Ragnhild Vik i Innlandet politidistrikt kan siteres.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til redaksjonene:

Politiadvokat Ragnhild Vik er tilgjengelig på telefon 488 86 890 mellom kl. 14 og 15 i dag.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politiet mottok 8.mars kl.15.48 melding om knivstikking ved asylmottaket i Østre Toten kommune. En person er bragt til sykehus med uavklart skadeomfang. Politiet har pågrepet en person i forbindelse med hendelsen.

Politiet har startet etterforskningen og innhenter informasjon for å få oversikt over hva som har skjedd. Foreløpig har ikke politiet mistanke om at det er flere som er involvert i knivstikkingen. Det vil bli gjennomført kriminaltekniske undersøkelser ved mottaket.

Politiet vil avhøre den pågrepne så snart det lar seg gjøre.
Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, relasjon mellom den fornærmede og den pågrepne og hva som ligger til grunn for hendelsen.
Politiet har foreløpig ikke gjort beslag i gjenstander som kan knyttes til hendelsen.

Politiadvokat Nina Østvold Helmersen i Innlandet politidistrikt kan siteres.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til redaksjonene

Politiadvokat Nina Østvold Helmersen er tilgjengelig i dag på telefon 488 86 890 fra kl. 18.40 til kl.20.00.