Pass-situasjonen: Spørsmål og svar

Langt færre enn normalt har naturlig nok fornyet passet sitt i løpet av de to siste årene. Konsekvensen er at det nå er mange som trenger nytt pass før de skal ut å reise, og det fører til stor pågang på våre passlokasjoner. Sør-Vest politidistrikt har gjort grep for å øke kapasiteten. Så langt har vi produsert mange flere pass enn i et normalår, men fortsatt er det en god del som ikke har fått time til nytt pass. Det skaper frustrasjon. Vi vil her forsøke å svare på en del av de spørsmålene innbyggerne har stilt.

Se også temasiden om pass og ID-kort

Pass og nødpass

Det er stor etterspørsel etter timer for pass. Dette henger sammen med etterslep som følge av at færre har fornyet passet sitt under pandemien. Passkontorene jobber kontinuerlig med å frigjøre tid og bemanne opp for å kunne legge ut flere timer.

Vi har økt kapasiteten på våre passkiosker og jobber kontinuerlig for å utnytte dette ytterligere.

Sør-Vest politidistrikt legger ut nye timer hver mandag og onsdag i tidsrommet mellom klokken 08.00 og 09.00.

Grunnet stor pågang kan brukerne tidvis oppleve ustabilitet i bookingsystemet. Det jobbes nå med å utbedre dette.

Hvis det ikke er ledig time på ditt nærmeste passkontor, kan det være ledig time andre steder i distriktet.

Sør-Vest politidistrikt har produsert over dobbelt så mange pass i uke 10 som i uke 1 i år. Kravene til bedre sikkerhet for pass og ID har økt, og det betyr at det er strenge regler til utstyr og for hvem som kan utstede pass. Vi er riktignok i gang med en kraftig oppbemanning, noe som vil merkes i løpet av mars.

Vi bruker nå all kapasitet på å betjene kunder som har bestilt time. Det vi gi mest forutsigbarhet og sikre at vi utnytter kapasiteten vår best mulig.

  • Gyldig ID – ditt utgåtte pass eller nasjonalt ID-kort (Har du ikke dette kan du ta med førerkort/bankkort med bilde)
  • Passfoto i farger (gjelder når du skal ha nødpass)
  • Dokumentasjon på reisen tur/retur (nødpass)
  • Bankkort (ikke kredittkort) eller kontanter.

Begge foreldrene må møte sammen med barnet.

Både foreldre og barn må fremvise ID (pass eller nasjonalt ID-kort).

Dersom bare én forelder møter, må den andre forelderens pass og samtykke medbringes. Samtykket skal være datert, signert og originalt, og du finner det på politiet.no.

Den som søker om nødpass må møte opp på enten Stavanger lufthavn politistasjon eller Politiets forvaltningssenter i Haugesund. En kan ikke bestille time til nødpass. Vi kan heller ikke garantere nødpass ved oppmøte.

Den som søker om nødpass må kunne fremvise dokumentasjon på behov, f. eks at en har flybilletter neste dag.

Den som reiser har selv ansvar for å finne ut om landet du skal til godtar nødpass. Du finner informasjon om pass- og visumregler på Regjeringen sine nettsider.

Et nødpass koster 1000 kroner.

Nødpasset er bare gyldig for én reise tur/retur, og må leveres tilbake til politiet etter endt reise.

Dersom du har et gyldig pass som er tapt når du søker om nødpass, vil dette bli gjort ugyldig, og du må søke nytt ordinært pass.