Hendelsen skjedde søndag kveld. Den fornærmede ble mandag avhørt.

Politiet ønsker opplysninger og tips om personer og kjøretøy som har oppholdt seg i området rundt Drageliafeltet søndag 13.mars i tidsrommet fra ca. klokken 2000 til klokken 2400.

Politiet har satt i gang etterforskning, og det ble gjennom gårsdagen foretatt avhør og gjennomført tekniske undersøkelser.

 

Politifaglig etterforskningsleder Heidi Fuglehaug i Innlandet politidistrikt kan siteres.