På få dager har de åtte politidistriktene, Agder, Sør-Vest, Vest, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark etablert et tilbud for registering av asylsøkere.

-Nesten hundre politiansatte har gjennomgått todagers opplæring for å kunne registrere. I tillegg er mye teknisk utstyr montert for å gjøre jobben, sier beredskapsdirektør politidirektoratet Tone Vangen.

-Vi forstår at mange av de som har flyktet til Norge har hatt dramatiske opplevelser, og politiet vil legge til rette for en god mottakelse for både barn og voksne når de kommer til Norge, sier Vangen.

De 18 stedene utenfor Østlandet kommer i tillegg til det nasjonale ankomstsenteret i Råde. Her skal de som oppholder seg i Øst, Innlandet, Sør-Øst og Oslo politidistrikter registreres.

-Antall registrerte pr dag vil øke nå som personell, utstyr og rutiner blir bedre innkjørt, sier Vangen. Hun legger til at politiet har høy prioritet på registreringen slik at søkerne kan komme videre i systemet og bli bosatt i kommunene.

Det er tatt i bruk lokaler på eksisterende politistasjoner, på hotell og andre steder for å få plass til registreringen av asylsøkere. Vangen berømmer politidistriktene for å få dette på plass på så kort tid.

-Ut fra et samfunnsikkerhetsperspektiv er det viktig for Norge å vite hvem som kommer til landet. Registreringens hovedhensikt er å fastslå søkernes identitet, sier Vangen. I løpet av registreringen opplyses det også om grunnleggende rettigheter og plikter. Etter registreringen tildeles søkerne et D-nummer som er nødvendig for å få tilgang til rettigheter som helsetjenester, skole, utdanning og kommunale tjenester.

Mer enn tusen personer har meldt seg til politiet for å booke time for registering. Vi oppfordrer alle til å kontakte politiet for å avtale tid for registrering. Oversikt over kontaktpunkt for registrering finnes på politiet.no.

  • Ukraina