- Mye har kommet på plass på veldig kort tid. I løpet av få dager har vi lært opp personell og fått tak i tekniske løsninger. Vi har kastet oss rundt for å få til dette, og er nå rigget etter beste evne. Jeg er imponert over den innsatsen som er lagt ned, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektøren har besøkt ankomstsentret i Råde, og hun forteller at det gjorde et sterkt inntrykk å møte asylsøkerne der brorparten er kvinner og barn.

- Politiet gjør alt vi kan og har høy prioritet på registreringen slik at søkerne kan komme videre i systemet og bli bosatt i kommunene. Det er viktig at asylsøkerne blir ivaretatt på en god måte, og politiet legger til rette for at ankomstfasen oppleves minst mulig belastende for både barn og voksne når de kommer til Norge, sier Bjørnland.

PU er på kort tid styrket med inntil 161 stillinger for å håndtere registreringen av asylsøkerne. I tillegg omdisponeres 50 millioner til distriktene for å styrke deres evne til å håndtere migrasjonssituasjonen lokalt.

Politiet ønsker å tilrettelegge for en så rask registrering som mulig, men må samtidig forholde seg til retningslinjene som skal følges når en person søker om asyl. Ut fra et samfunnsikkerhetsperspektiv er det viktig for Norge å vite hvem som kommer til landet. Registreringens hovedhensikt er å fastslå søkernes identitet. 

- Vi forstår at man ønsker å bli registrert så fort som mulig. Det ønsker vi også. Men, det er viktig for rikets sikkerhet at det ikke tas snarveier i registeringen. Den skal utføres i tråd med gjeldende regelverk og da kan det bli noe venting, forklarer Bjørnland.

2000 registrert den siste uken

Den siste uka har politiet totalt registrert nesten 2000 ukrainske borgere i Råde og ute i distriktene.

Alle distriktene er nå i ferd med å komme opp i fart på registrering og forhåpentligvis vil dette gå enda fortere fremover.

  • Ukraina