Politiet driver med teknisk og taktisk etterforskning der man blant annet sikrer fysiske og digitale spor samt gjennomfører avhør.

– Politiet har satt inn betydelige ressurser i saken, og har også bedt Kripos om bistand til den tekniske etterforskningen. Kripos er i gang med sine undersøkelser, sier politiadvokat i Agder politidistrikt, Bernt Olav Bryge.

Politiet har avhørt flere vitner, men ønsker ikke å gå nærmere inn på hva vitnene har forklart av hensyn til etterforskningen. En rekke planlagte vitneavhør gjenstår.

Når det gjelder våpen som er brukt i voldshendelsen har politiet gjort beslag på åstedet som vurderes som interessante. Politiet ønsker ikke å si noe om hvordan drapene er begått på nåværende tidspunkt.

Den siktede mannen i 50-årene er innlagt og får behandling ved Sørlandet sykehus.

– Den siktede er ikke avhørt og det jobbes fortsatt med å komme i posisjon til å kunne gjennomføre avhør av den siktede. Grunnen til at den siktede er innlagt på sykehus og ikke har latt seg avhøre er primært hans mentale helsetilstand, sier Bryge.

Den siktede vil trolig bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag 30. mars.

– Vi ønsker å kunne overføre siktede til varetekt dersom det skjer en endring i hans helsetilstand, sier Bryge.

Politiet kan ikke si noe om motivet for handlingene per nå, eller utdype relasjonen mellom den siktede og de døde kvinnene.

– Grunnen til det er at det fortsatt ikke foreligger sikker ID på de avdøde. De vil bli obdusert, men vi vet ikke når de foreløpige rapportene er klare, sier Bryge.

Politiet har fått opplyst at det deles filmer fra åstedet i sosiale medier.

– Politiet ber de som sitter med slike videoer om å slette dette innholdet. Dette i respekt for de fornærmede og av hensyn til politiets etterforskning som skal søke å finne ut hva som har skjedd. Det kan være straffbart å dele slike videoer på sosiale medier, sier Bryge, som samtidig oppfordrer foreldre til å prate med barna sine om dette.

Bistandsadvokater til de etterlatte er følgende:

  • Advokat Solrun Vik
  • Advokat Erik Børresen

Det er opprettet midlertidig flyforbudssone over åstedet på Søm i Kristiansand slik at de tekniske undersøkelsene til politiet kan pågå uforstyrret.

Media:
Politiet i Agder vil komme med ny informasjon i saken når det foreligger nye opplysninger.