Innlandet politidistrikt skal nå etablere registreringspunkter for asylsøkere fra Ukraina i Innlandet. Dette vil gjøre det enklere for flyktninger som har kommet til Innlandet å gjennomføre registreringen. Politidistriktet ser nå på hvor det skal etableres, i samråd med Politiets utlendingsenhet og UDI. Oppstart for registrering vil trolig ikke være klart før etter påske.

  • Ukraina