Den fornærmede i saken er 17 år og har nylig ankommet til Norge fra Ukraina.

Grunnlaget for siktelsen er hendelser torsdag 31.3. Den siktede mannen er pågrepet og i politiets varetekt. Politiet har begjært han varetektsfengslet i 4 uker på grunn av gjentakelsesfare.

Siktelsen omhandler brudd på straffelovens § 292 jf. § 291 og straffelovens § 295 første ledd bokstav c).

Oppdatert informasjon 02. april: 

  • Siktede i saken er nå varetektsfengslet frem til 27. april.
  • Den siktede ble pågrepet i sitt eget hjem.
  • Den fornærmede og siktede hadde kontakt med hverandre  på sosiale medier, og avtalte etter hvert å møtes.
  • Forholdet han er siktet for skal ha skjedd hjemme hos mannen.

Oppdatert informasjon 04. april:

Mannen som ble siktet 31. mars for voldtekt og utnyttelse av en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon, er tidligere siktet for en rekke saker.

Politiet startet etterforskning av mannen sommeren 2020 etter å ha fått inn flere anmeldelser.

– Flesteparten av sakene stammer fra sommeren 2020, mens etterforskningen også har avdekket at et av forholdene har funnet sted mellom 2016 og 2018, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt.

Sakene det er snakk om gjelder seksuallovbrudd, og det er identifisert 11 fornærmede i disse sakene, hvorav noen er under 14 år.

I forbindelse med etterforskningen, satt den siktede mannen seks uker varetektsfengslet på grunn av bevisforspillelsesfare, og ble løslatt i oktober 2020.

Sommeren 2021 ble mannen på ny siktet i en sak som gjelder straffeloven §302 (seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år).

Troms politidistrikt ba ikke om videre varetektsfengsling etter at det dukket opp en ny sak i 2021. Den gang var det en samlet vurdering basert på tidsforløpet fra de forrige forholdene, personlige forhold ved siktede, samt hans unge alder.

– Villkårene for varetektsfengsling er strenge, og sommeren 2021 ble det vurdert at gjentakelsesfaren ikke var sterk nok for varetektsfengsling.  Sett i ettertid så skulle vi ønsket at vi hadde gjort en annen vurdering, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen.

Mannen er nå varetektsfengslet frem til 27. april. Sakene som ble avdekket i 2020 og 2021 skal gå for tingretten 27. april-13. mai.