Noen av opplysningene har vært meddelt tidligere, noe har vært omtalt, men ikke bekreftet av politiet, noe bør korrigeres eller presiseres, og noe gjentas her for fullstendighetens skyld.

Trusselbrevet har helt fra begynnelsen vært et sentralt spor i saken. Dette gjelder uavhengig av hypotese, altså om det er utarbeidet som del av en villedning eller en reell kidnapping.

Trusselbrevet har vært gjenstand for omfattende tekniske og taktiske undersøkelser. Det har blant annet blitt undersøkt med tanke på DNA, fingeravtrykk, trykk, papir, konvolutt, printer, lingvistikk med mer.

I praksis vet vi så å si alt om dette dokumentet, med unntak av hvem som har skrevet det og hvor det er skrevet ut. Vi antar derfor at vi vil kunne komme i mål med dette så fort vi har riktig enhet eller forfatter å sammenlikne opp mot.

Etter en helhetsvurdering er vi nå kommet til at fordelene ved å dele mer informasjon overgår eventuelle ulemper i den videre etterforskningen. Vi ønsker også å bidra til åpenhet og sikre korrekt og nøktern informasjon til allmennheten om et meget sentralt spor i en sak med uvanlig stor allmenn interesse.

I beste fall vil oppmerksomhet rundt disse opplysningene også kunne bidra til nye relevante tips og ytterligere fremskritt i etterforskningen. Politiet har flere opplysninger og vurderinger rundt brevet, men ønsker av hensyn til etterforskningen heller ikke nå å dele alt.

---

Påtaleansvarlig Gjermund Hanssen kan siteres på informasjonen over.

 

Dette kan vi si om brevet:

 • Enhet, operativsystem og skjermkort
  Ved utforming av trusselbrevet er det benyttet Windows pc, med operativsystem Windows 10 eller 8. PC-en har hatt et integrert skjermkort, Intel HD Graphics 630.

 • Program og programinnstillinger
  Ved utarbeidelse av brevet er det mest sannsynlig benyttet WordPad for Windows. Det er benyttet standardinnstillinger for font, linjeavstand og avsnitt. Sideoppsettet har vært Letter.

 • Papir
  Papiret trusselbrevet er skrevet på samsvarer godt med Clas Ohlson, kopipapir, 75 g/m2, A-4, uten hull. Dette papiret er produsert i Portugal og selges hos Clas Ohlson. Det kan finnes andre papirtyper med lignende egenskaper hos andre utsalgssteder.

 • Printer
  Trusselbrevet er mest sannsynlig skrevet ut på en blekkprinter fra Hewlett Packard (HP). Det er benyttet blekkpatron type HP 302 eller HP 304 fargepatroner.

 • Konvolutt
  Den aktuelle konvolutten er en hvit, C-5 - konvolutt, produsert av Mayert Kuvert i Tyskland i september 2017. Konvolutten er solgt hos Clas Ohlson.

 • Forfatter
  Politiet mener brevet mest sannsynlig er utformet av en eller flere personer med norsk som førstespråk, eller som av andre årsaker innehar gode norskkunnskaper. De andrespråkstrekkene vi ser i teksten antas med andre ord å være tilgjort eller tilsiktet.