Varebil

Politiet og kontrolletatene har avdekket omfattende kriminalitet i varebilbransjen, og det er avdekket flere kriminelle miljøer innen varebilsegmentet i transportbransjen som begår ulike typer kriminalitet.

Kriminaliteten finner de enkleste veier og varebilsegmentet er uregulert, det er lav inntjening på nederste nivå og bransjen preges av en utstrakt bruk av underleverandører/enkeltpersonforetak. Dette gir en struktur som er uoversiktlig og vanskelig å kontrollere. Strukturen kan derfor invitere til uregelmessigheter.

Vi har nå et tverretatlig prosjekt i regi av Oslo politidistrikt der målet er varig endring og en renere varebilbransje. For å lykkes er vi helt avhengig av et godt samarbeid med bransjen, da det er de som kan iverksette de beste tiltakene.

Veileder med råd og tiltak

Vi har nå laget en veileder for bransjen med råd og tiltak for hovedleverandører og oppdragsivere/forhandlere. Her belyser vi de forskjellige risikofaktorene, samt kommer med råd om hvordan næringen selv kan bidra til å forebygge for kriminalitet.

Forebygging av kriminalitet i varebilbransjen

Kontaktperson:

Næringslivkontakt ved Oslo politidistrikt, Christina T. Rooth

  • Råd og forebygging
  • Working crime
  • Business contacts