– Politiet har en begrenset beholdning av nødpass, men selv etter at vi utvidet muligheten til å søke, kommer det få søknader. Vi utvider derfor kriteriene igjen for å bidra til at flere kan søke nødpass. Men vi understreker at det ikke er sikkert at alle som ønsker det vil få, og at det kan bli lange køer enkelte steder, sier Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Nå kan alle som dokumenterer at de har bestilt en reise søke nødpass. Man kan tidligst møte opp syv dager før planlagt reise.

– Politiet fortsetter å overvåke situasjonen nøye, og det vil fortsatt være slik at vi først og fremst må sikre at de som virkelig trenger nødpass kan få det, sier Vandvik.

  • Passport
  • ID-kort