Oppdatering 10 august:

Begge de to omkomne er fra Halden, men datteren bodde og arbeidet i Bergen.

Det var fem personer i bilen under ulykken. Alle var i familie. En datter og hennes barn, slapp unna med lettere fysiske skader, mens avdødes kone ble alvorlig, men ikke livstruende, skadet.

Det er igangsatt en bred etterforskning rundt ulykken. Av hensyn til etterforskningen og i påvente av analyseresultater, vil det ta tid før politiet kan uttale seg ytterligere i saken.

 

Oppdatering 9. august:

Vi bekrefter at politiet har siktet bussjåføren etter dødsulykken i Halden. Han er på nåværende tidspunkt siktet etter straffeloven § 281, som rammer den som uaktsomt forvolder en annens død. Dette på bakgrunn av vitneforklaringer, undersøkelser gjort på stedet og den øvrige etterforskningen. Siktede har forklart seg til politiet, uten at vi ønsker å kommentere hva han har sagt. Førerkortet til bussjåføren er følgelig beslaglagt.

Politiet har iverksatt en bred og omfattende etterforskning, hvor det gjenstår flere etterforskningsskritt, hvor vi blant annet søker å avdekke et klarere hendelsesforløp. Av hensyn til de pårørende og den videre etterforskning ønsker vi ikke å gå ut med ytterligere opplysninger i saken.