Fredag ble passasjeropplysningsenheten (PIU) åpnet ved Kripos. Enheten er et samarbeid mellom politiet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Tollvesenet.

PIU er en ny nasjonal enhet etablert for å hente inn, behandle og analysere passasjerinformasjon fra flyselskapene (PNR-opplysninger). Dette kan være informasjon om flyselskap, reiserute, reisefølge, telefonnummer, epostadresse, betalingsinformasjon med mer.

Innsamlingen har som formål å forebygge, avdekke og bekjempe terror og annen alvorlig kriminalitet med en strafferamme over tre år, i tillegg til etterforskning og straffeforfølgelse.

For å ivareta personvernet er det strenge regler for bruken av PNR-opplysninger. Bruken er forbeholdt saker om terrorhandlinger og alvorlig kriminalitet, med en strafferamme på over tre år. Innsamlingen har som formål å forebygge, avdekke og bekjempe, i tillegg til etterforskning og straffeforfølgelse i slike saker.

PNR er sensitive opplysninger og skal behandles i henhold til EUs PNR-direktiv og den nasjonale PNR-lovgivningen.

Enheten mottar og behandlinger opplysningene i datasystemet goTravel, som er levert av FN. Det er utviklet til FNs medlemsland for å kunne motta, behandle og analysere passasjerinformasjon på en sikker og god måte. Det er Politiets IT Enhet (PIT) som har etablert løsningen ved Kripos for å sikre trygg innsamling og effektiv prosessering av dataene for den norske enheten.