Riksadvokaten har konkludert med at han vil legge ned påstand om frifinnelse for Viggo Kristiansen i Baneheia-saken.

– Kripos deltok i etterforskningen av Baneheia-saken. Vi slutter oss til de beklagelser som er gitt av Agder politidistrikt, politidirektøren og riksadvokaten, sier assisterende sjef ved Kripos, Ketil Haukaas.

Kripos imøteser den uavhengige granskningen som er varslet.

– Vi kan ikke gi detaljerte kommentarer om vår bistand til Agder politidistrikt i saken nå, men vi vil bidra med det vi har av informasjon til gjennomgangen av saken, sier Haukaas.