Pressemøte onsdag 2. november kl. 13:00

Trøndelag politidistrikt, ved etterforskningsleder Kjetil Mollan, er tilgjengelig for presse på Levanger og Verdal politistasjon kl. 13:00 i dag, onsdag 2. november. Her vil det bli gitt en status på etterforskningsarbeidet og det blir også mulighet til å stille spørsmål. Ingen påmelding. Adresse: Møllegata 4, Verdal. 

--

Pressebrief i Verdal kl. 14:00, 01.11.2022:

Politikontakt Toril Strand Susegg, ordfører Pål Sverre Fikse og tjenesteenhetsleder i Innherred, Snorre Haugdahl i Trøndelag politidistrikt, holder en brief for media i Rådhuset på Verdal kl. 14:00 i dag. Dette skjer i formannskapssalen. Ingen påmelding. Politiet vil ikke uttale seg mer før dette. 

--

Kl. 15:36: Frigivelse av navn på omkomne etter helikopterhavari i Verdal.
Det var Roar Henning Stein (68) og Inger Eline Gaundal Stein (68) som omkom i helikopterhavariet i Verdal 1. november. De to avdøde var hjemmehørende i Overhalla kommune. Navnene frigis i samråd med pårørende.

--

Kl. 15:34: I forbindelse med helikopterhavariet i Verdal, er det opprettet flyforbudssone over åstedet fra nå og frem til Statens havarikommisjon er ferdige med sine undersøkelser på stedet. Dette gjelder fra Verdalsøra i vest, Stiklestad i Øst, Volhaugen i nord og Verdalselva i sør.

--

Kl: 13:32: Politiet kan bekrefte at de omkomne er en mann og en kvinne i 60-årene. 

--

Kl. 12:00: Politiet bekrefter at to personer er omkommet i helikopterhavariet i Verdal. Den tredje personen som var om bord i helikopteret tas hånd om av helsevesenet. Pårørende er varslet.

--

Kl. 11:50: Det vil bli gjort undersøkelser på havaristedet av kriminalteknikere fra politiet, i samarbeid med Lufthavarikommisjonen som er varslet om ulykken. 

--

Politiet mottok kl. 10:42 i dag melding om et helikopterhavari i Verdal. Meldingen kom fra Værnes lufthavn. Politiet og andre nødetater er på stedet og det pågår nå redningsarbeid.  

Politiet kan bekrefte at tre personer er involvert i ulykken og at disse tre personene er alvorlig skadde. Politiet kan ikke si noe mer om helsestatus på nåværende tidspunkt. Havariet har skjedd utenfor tettbebygd strøk, i et utmarksområde.

Politiet har på nåværende tidspunkt ingen flere opplysninger i saken, men vil oppdatere denne siden fortløpende.