-Vi vil nå trekke oss litt tilbake og gjennomgå det samlede etterforskningsmaterialet som er innhentet. Vi har undersøkt et avgrenset område som politiet anså som interessant. Området var på forhånd undersøkt med blant annet teknisk utstyr som gav utslag på at noe kunne ligge begravd i dette området, samt at en kriminalsøkshund markerte på samme sted tidligere i høst. Så dette er bakgrunnen for gravingen som nå er utført

-Vi var ikke sikre, men kunne heller ikke leve med uvissheten om han lå der, sier Torstein Pettersen, leder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt.

En markering med en kriminalsøkshund er ikke et fasitsvar, men kan være en indikator og brukes til hjelp og beslutningsstøtte i det videre søket.

-Torsdag formiddag fikk vi på nytt bistand fra Kripos med en kriminalsøkshund. Resultatene av dette har vi behov for å nærmere ettergå og eventuelt gjøre tilleggsundersøkelser på stedet før vi vurderer om vi skal fortsette gravearbeidet ved idrettshallen.

-Vi har derfor besluttet å trekke inn ressursene fra stedet foreløpig. Vi kommer nå til å sette oss ned for å gå igjennom om det er behov for ytterligere bistand, spesialundersøkelser eller innhente spesialkompetanse, før vi tar en beslutning om det videre arbeidet.  Men selv om søket stoppes nå, gjør ikke etterforskningen det.

-Vi foretar nye avhør av personer som har status som vitner. Noen av disse har forklart seg tidligere, men ikke alle. Politiet tror fortsatt at den savnede er utsatt for en kriminell handling som er forsøkt skjult. Det er vår hovedhypotese.

-Det vil også være aktuelt å etterforske medvirkning til dette eller forsøk på å bidra til å tilintetgjøre bevis, fjerne eller utslette spor av en handling som kan ha betydning som bevis i en sak.

 

-Jeg vil minne om at alle som sitter på informasjon tar kontakt med politiet på telefon 02800. 

Politiet har tett dialog med de pårørende og de holdes løpende orientert om etterforskningen.