- For at innleveringen skal være så sikker som mulig, samt sikre notoritet og kontroll på hva politiet mottar av våpen, vil all innlevering skje på tre politistasjoner i Øst politidistrikt der våpenkontoret vil være tilstede. På Romerike skal du levere våpen på Nes politistasjon på Årnes på mandager og onsdager i tidsrommet fra klokken 10 til 14, opplyser avsnittsleder for forvaltning i Øst politidistrikt, Preben Tjelflaat.

- Dessverre er det slik at det at det for noen vil være utfordrende å levere på utpekte lokasjoner. Eksempelvis eldre mennesker, mennesker med særskilte behov m.m. I disse tilfellene ber vi de ta kontakt med oss så vil politiet være behjelpelige med å finne en løsning. Du finner mer informasjon om våpenamnesti og kontaktinformasjon på politiets nettsider.

Et våpenamnesti betyr at du kan levere inn for eksempel uregistrerte eller ulovlige våpen, ammunisjon og sprengstoff uten å bli utsatt for straffeforfølgelse.

- Formålet med amnestiet er å redusere antall ulovlige våpen i samfunnet. Det være seg i kriminelle miljøer eller i for eksempel dødsbo, samt å øke kontrollen med sivile våpen, sier Tjelflaat.

Sprengstoff, dynamitt og andre farlige gjenstander skal ikke tas med på politistasjonen.

Har du farlige gjenstander som du ønsker å levere inn, MÅ du kontakte politiet på tlf 02800 slik at sikker håndtering av spesialister kan besørges.