-I fjor mottok politiet 1 373 000 søknader om pass og nasjonalt ID-kort – det er en rekord. I tillegg opplevde leverandøren kapasitets- og produksjonsutfordringer som gjorde at leveringstidene økte. Vi håper nå at alle sjekker passet eller det nasjonale ID-kortet sitt og bestiller time så snart som mulig hvis de trenger det. På denne måten kan vi unngå at alle kommer rett før ferietiden, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik.

Forventer høy etterspørsel i 2023

Per januar er det 317 000 pass som utløper i løpet 2023, og politiet forventer at det kan komme så mye som 1 300 000 søknader.

-Nå er leveringstiden på pass og nasjonalt ID-kort tilbake til en normalsituasjon  -  cirka én uke pluss postgang. Men basert på erfaringer fra fjoråret, må vi i politiet ta høyde for uforutsette hendelser og økt etterspørsel som kan påvirke leveringstidene, sier Vandvik.

Her bestiller du time til pass og nasjonalt ID-kort

Fakta om etterspørsel

  • Antall søknader om pass og nasjonalt ID-kort i 2022: 1 373 000
  • Antall søknader om pass i siste "normalår", 2019: 736 000
  • Antall pass som utløper i 2023:  317 000