- Flere fornærmede har forklart seg om svært alvorlige forhold, og dette er en omfattende sak. Det er mange involverte og politiet ber om forståelse for at etterforskningen vil ta tid, sier etterforskningsleder Ellen Mari Burheim ved Trøndelag politidistrikt.

Det er utarbeidet en foreløpig siktelse i saken som omhandler misbruk av stilling for å skaffe seg seksuell omgang. Den siktede har ikke erkjent straffeskyld. Påtalemyndigheten vurderer fortløpende om siktelsen skal endres.

Politiet kan bekrefte at det i forbindelse med ransaking er funnet en betydelig mengde videomateriale fra den siktedes legekontor. Politiet vil i tiden som kommer gå gjennom det beslaglagte videomaterialet med sikte på å klarlegge om det kan ha betydning som bevis i straffesaken. Dette er et tidkrevende arbeid som vil ta flere måneder. Politiet har som målsetting å identifisere de som er blitt filmet, og vil fortløpende ta kontakt med disse, uavhengig av om forholdet pr. i dag er anmeldt.

- Ettersom det beslaglagte materialet har et svært personsensitivt innhold, er det viktig å understreke at dette gås gjennom av en begrenset gruppe etterforskere, og at saken under hele etterforskningen har vært skjermet internt i politiet. Det er også viktig å få frem at det er ingen mistanke om eller noe som tyder på at materialet er delt til andre eller at det finnes kopier utover det politiet besitter, sier etterforskningsleder Ellen Mari Burheim ved Trøndelag politidistrikt.

 

I samarbeid med kommunen og NOK er det etablert en kontakttelefon for de som er berørt av saken. Nummeret er: 940 15 402 (åpen mandag til fredag fra kl.10-13).
Politikontakten vil være tilstede i kommunen mandager mellom kl. 09.00 – 14.00 i en tid fremover.

De som allerede har anmeldt kan i tillegg benytte seg av oppnevnt bistandsadvokat ved behov for støtte, råd og veiledning.

For media:

Mandag 6. februar mellom kl.10.30-12.00 vil etterforskningsleder Ellen Mari Burheim være tilgjengelig på telefon 73 48 94 50.

Om det ønskes TV intervju, send sms til Ane Flo (41 46 24 02), så tilrettelegger vi for det ca. kl. 13.00 utenfor Stjørdal politistasjon.

Mvh,

Trøndelag politidistrikt