Det kriminelle nettverket politiet etterforsker har kommet i kontakt med fornærmede på telefon og utgitt seg for å være fra politiet. Fornærmede er en kvinne i 70-årene bosatt i Ålesund. Det kriminelle nettverket har bedt fornærmede om hennes kontoopplysninger og bank-ID for å overføre penger fra fornærmedes konto.

- Politiet ser alvorlig på denne type bedrageri og at kriminelle nettverk utgir seg for å være fra politiet. Politiet vil aldri ringe og be om kontoopplysninger eller bank-ID på telefon, sier påtaleansvarlig Fredrik Reinertsen.

Etterforskningen er i en tidlig fase, så politiet utelukker ikke flere pågripelser i tiden fremover.

Siktede fremstilles for varetektsfengsel i dag kl. 14 i Oslo tingrett.

Phishing er en form for kriminalitet som har til hensikt å lure sensitiv informasjon ut av fornærmede ved å opparbeide seg et tillitsforhold. Eksempelvis ved å utgi seg for å være fra en legitim aktør som banken, posten, politiet eller andre offentlige etater eller institusjoner.

Tips fra politiet for å unngå bedrageri: https://www.politiet.no/rad/id-tyveri-og-svindel/