Saken etterforskes taktisk og teknisk av Finnmark Politidistrikt og Kripos bistår oss i arbeidet.

-Vi har iverksatt forebyggende tiltak og flere titalls offentlige og private virksomheter i Finnmark er varslet om en mulig sikkerhetsrisiko og har iverksatt nødvendige tiltak   etter dette, opplyser Torstein Pettersen leder for taktisk etterforskning i Finnmark Politidistrikt.

Det vår etterforskning så langt har avdekket er at påloggingsdetaljer til en ekstern tjenesteleverandør har vært lekket, og via den eksterne aktøren har uvedkommende klart å komme inn eller forsøkt å komme inn i systemene.

-Det vi ser er at de organisasjonene som ikke har hatt to-faktor autorisasjon ved pålogging, er de som har vært rammet eller forsøkt rammet.  Det er viktig at alle bedrifter og organisasjoner som oppdager mistenkelige bevegelser i sine systemer kontakter politiet i Finnmark på tlf 02800/78972000.

-Vi jobber nå med skadebegrensning samt å avdekke hvem som står bak innbruddet, hva de har gjort i datasystemene og hva hensikten deres har vært. Det er for tidlig å si noe om hvem som står bak og politiet jobber bredt med flere hypoteser.

-For oss er det viktig avdekke kriminell aktivitet, straffeforfølge og ikke minst begrense skadeomfanget til kommuner og bedrifter som kan være berørt og hindre at flere rammes. Noe vår etterforskning allerede har bidratt til, sier Torstein Pettersen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er også koblet inn og bistår med å avklare omfang og kartlegge potensielt berørte virksomheter.

- NSM bistår med aktiv hendelseshåndtering og er i dialog med berørte parter. Vi vil følge dem opp fremover, sier Erik Haugland, leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM.

 

 

Til media:

Torstein Pettersen vil være tilgjengelig for spørsmål mellom klokken 11.30-12.30

 

Pressekontakter:

Torstein Pettersen                                                  

 

Politioverbetjent                                                      

FINNMARK POLITDISTRIKT                                    

TLF: 40 43 04 65

 

 

 

Kripos

Pressevakt:  23 20 80 60

 

NSM

Pressevakt: 992 08 262