Politiet vil i den forbindelse ha synlig tilstedeværelse før, under og etter kampen for å sørge for ro og orden, og at arrangementet går fint for seg. Politiet er der for å bidra til publikums trygghet, og ser gjerne at publikum har en lav terskel for å ta kontakt.

Hålogalandsgata mellom Torvgata og Fritjof Nansens vei vil stenges mellom kl. 1700-2200.

Det vil være parkeringsforbud fra kl. 15.00-22.00 på samme strekning, og politiet oppfordrer til at tilskuerne lar bilen stå for å unngå trafikale utfordringer før og etter kamp.

Lyskryss mellom Hålogalandsgata og Parkveien settes i gult blink fra kl. 1700-2200.

Om det blir full stadion vil det blir kødannelser, og politiet oppfordrer de som skal på kampen om å følge anviste innganger og utganger, og sette seg inn i reglene som gjelder.

Politiet støtter opp om den positive supporter-kulturen til Bodø Glimt og minner samtidig om at bruk av bluss på tribunen er ikke er tillatt, da det av mange årsaker er risikofylt. Om politiet observerer bluss på tribunen, vil det bli anmeldt og bøtelagt. Politiet ønsker alle som skal på kamp en fin opplevelse i trygge rammer.