Siden denne saken ble hastebehandlet i statsråd fredag 27. januar, fikk ikke politiet oppdatert trafikkappen som brukes til å utstede digitale forenklede forelegg fra og med 1. februar. Dette medførte at politiet fortsatte å bøtelegge på gamle satser frem til oppdateringene i appen ble klare. 

– Nå gjelder også de nye satsene hvis du blir stanset i trafikkontroll av politiet, sier UP-sjef Knut Smedsrud som minner om Utrykningspolitiets hovedbudskap til samtlige sjåfører:

– Overhold fartsgrensen, kjør rusfri og vær oppmerksom i trafikken. Husk også på å bruke bilbelte og ikke bruk mobilen ulovlig mens du kjører. 

Se gjeldende satser i Lovdata.