Politiet har over lang tid hatt en målrettet satsing mot bakmenn i kriminelle nettverk.

Og det er denne satsingen og politiets samarbeid med utenlandsk politi, samt tilgangen på den krypterte kommunikasjonsløsningen SkyECC som har medført at Øst politidistrikt har pågrepet til sammen 15 personer.

- Totalt er det snakk om 11 sakskomplekser der åtte av sakskompleksene har startet opp med bakgrunn i informasjonen og kommunikasjonen fra SkyECC, forteller seksjonsleder for organisert og annen alvorlig kriminalitet i Øst politidistrikt, Lars Reinholdt-Østbye.

Tre sakskomplekser hadde allerede startet opp før politiet fikk tilgang til SkyECC.

- Tilgangen til SkyECC har beriket de tre siste sakskompleksene, opplyser Reinholdt-Østbye.

Kriminelle gjenger og nettverk

Etterforskningen har sin bakgrunn i og er knyttet til Øst politidistrikts etterforskning av kriminelle gjenger og nettverk over tid.

- Øst politidistrikt har gjennom etterforskningen avdekket at store mengder narkotika er innført fra flere land. I tillegg er det hvitvasket store pengebeløp, opplyser Reinholdt-Østbye.

Politiet mener at etterforskningen både har avdekket og bekreftet hypoteser som politiet har hatt om de kriminelle gjengene.

Kjøper tjenester av hverandre

- Samtidig ser vi at de grepene som myndighetene gjør gjennom rapporteringsplikten til finansinstitusjonene, skattemyndighetenes økte fokus på hvitvasking og samfunnets generelle økte bevissthet til pengenes opphav, fører til at de kriminelle nettverkene også finner sammen, sier Reinholdt-Østbye. De kriminelle nettverkene spesialiserer seg og de kjøper tjenester av hverandre.

Eksempler på slike tjenester er hvitvasking, transport/smuglerruter, torpedovirksomhet, forhandlinger og relasjoner kriminelle nettverk over landegrensene.

Her kan du lese mer om aksjonen forrige uke