Politiet vil be om varetektsfengsling i fire uker med vilkår om varetektssurrogat innenfor helsetjenesten.  Dersom vilkårene for varetektssurrogat ikke lengre er tilstede vil påtalemyndigheten be om at mannen skal overføres kriminalomsorgen for ordinær varetektsfengsling, opplyser poltiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør.

Mannen er siktet  etter straffelovens § 355 for  å ha forårsaket brann som lett kunne medført tap av menneskeliv, straffelovens 155a jf §155  for ved grove trusler og eller grovt skadeverk å ha påvirket en offentlig tjenesteperson til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, samt brudd på besøksforbud og for ikke å ha stanset i trafikkontroll.

Når det gjelder etterforskningen  så har politiet avhørt vitner og en av de fornærmede, det er foretatt kriminaltekniske undersøkelser av åstedene.

-Politiet mener å ha dannet seg et godt bilde av hva som skjedde natt til mandag 20. mars.  Men det gjenstår fortsatt etterforskning, deriblant avhør av den siktede, opplyser politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i Finnmark Politidistrikt.

Mannens forsvarer er Thomas Hansen.