Heidi, Knut og Amandeep sitter rundt et bord og tegner en kunnskapsgraf.
KUNNSKAPSGRAF: Heidi, Knut og Amandeep valgte domenet "organisasjon med fokus på leveranseområder og team" da de skulle tegne sin kunnskapsgraf.

– Vi er i oppstartsfasen av "Team Kunnskapsgrafer" som skal tilrettelegge for bruk av kunnskapsgrafer i politiet. Det blir et nytt team i leveranseområde Kunnskap, sier systemarkitekt Lars.

Han forklarer at alle system prater sitt unike indre språk.

– Forståelsen av data blir naturlig nok problematisk dersom alle kommuniserer på forskjellige språk som ingen andre forstår. Semantisk grafteknologi gjør det mulig for systemer å dele data på et felles språk. Felles forståelse av data på tvers av system er nøkkelen til å bryte ned datasiloer, og gjør det mulig å se nye sammenhenger som gjør at vi kan skape ny kunnskap.

Lars forteller videre hvorfor teknologien er så verdifull.

– Grunnen til at store suksessfulle selskaper i verden bruker semantisk teknologi, er at de har forstått verdien av å se data i sammenheng. Verdien av data er enormt mye større dersom den kan gjenbrukes og sees i sammenheng med flere datasett.

Dette vil skape nye muligheter for oss i politiet som sitter på store mengder datasett separert i ulike system.

– Når data blir løftet opp i en semantisk kunnskapsgraf, kan vi lenke data sammen og stille nye spørsmål som tidligere ikke var mulig å stille. I tillegg kan vi validere data på tvers av system og oppdage avvik som vi kan undersøke nærmere. Kunnskapsgrafer er en teknologi som blir mye brukt for å heve datakvalitet og optimalisere den for gjenbruk.

Tegnet kunnskapsgrafer

Alle deltakerne fikk i oppgave å tegne ned sin domenekunnskap om den virkelige verden som en kunnskapsgraf. En kunnskapsgraf er en annen måte å modellere data på hvor vi ikke tvinger data inn i tabeller og relasjonsdatabaser, men lar de flyte på sin naturlige måte. To av dem som møtte opp for å lære mer om semantisk teknologi var Amandeep og Heidi som jobber med data.

– Jeg hørte på en podcast om kunnskapsgrafer for noen uker siden. Det ble poengtert at for å bli datadrevet, bør man begynne å se på kunnskapsgrafer, forteller Amandeep.

– Kobling mellom data er noe av det viktigste vi gjør. Vi må strukturere data slik at den har en verdi, legger Heidi til.

Veronika forteller om kunnskapsgrafer foran et lerret.
DELTE SINE ERFARINGER: Den semantiske workshopen ble holdt av Veronika fra Capgemini. Hun har lang erfaring med å bygge semantiske kunnskapsgrafer.