Av de spurte er det 60 prosent i Finnmark, mot 44 prosent i resten av landet, som sier at de ser politiet minst en gang om dagen eller en gang i uken.

Like under halvparten i Finnmark sier de føler seg svært trygge når de ferdes alene i sentrum på kveldstid i sin kommune, og til sammen 85 prosent har svart at de føler seg svært eller ganske trygge.

Gjennomgående sier også færre av de som har svart i Finnmark at de er bekymret for å bli rammet av ulike former for kriminalitet.

- Jeg tror det er et uttrykk for at de fleste av oss lever ganske trygge liv i de små samfunnene vi har her i Finnmark, kommenterer Hætta. - Det er noen utfordringer som er annerledes i de større byene.

Forbedringer gir resultater

En høyere andel av de som har vært i kontakt med politiets forvaltningstjenester, sentralbordet eller har vært stoppet i trafikken i Finnmark svarer at det var lett å komme i kontakt med politiet, at de fikk den informasjonen de trengte og at saken deres ble behandlet innen rimelig tid.

Flere i Finnmark har også lagt merke til politiets aktivitet på digitale plattformer som Facebook og Instagram.

- Det har i flere år vært jobbet godt med det vi har kalt tilgjengelighet og service, og det ser ut som det har gitt gode resultater for folk som tar kontakt og bruker tjenestene våre, sier Hætta.

- Innbyggerundersøkelsen bidrar til å identifisere områder der vi kan forbedre oss. Dette forbedringsarbeidet skal vi fortsette å jobbe med framover.

Om undersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen for 2022 har blitt vesentlig endret både i metode og utvalg. Spørsmålene som er stilt er annerledes enn tidligere, og de er spisset mot enkelte temaer som politiet ønsker å få mer kunnskap om.

Resultatene er ikke direkte sammenliknbare med tidligere undersøkelser. Årets undersøkelse bør betraktes som et nullpunkt og referansegrunnlag for å måle utvikling fremover (Kantar Public)

LAST NED LOKALE RESULTATER FOR FINNMARK AV POLITIETS INNBYGGERUNDERSØKELSE 2022

 

 

  • Innbyggerundersøkelsen