Hummer

Onsdag 4. oktober oppdaget Sjøtjenesten i Oslo politidistrikt to personer som tømte en hummerteine på brygga ved Tjuvholmen. De hadde fanget flere hummere, hvor noen av disse var også var med rogn. Rognen hadde blitt kastet i sjøen før politiet kontaktet dem. Det viste seg at hummerfiskerne hadde fisket hummer i området gjennom flere år.

De fikk forklart at området de fisket i er fredningsområde for hummer. Politiet tok derfor beslag i teinen og la tilbake alle hummerne i sjøen. Det ble opprettet anmeldelse for ulovlig fiske av hummer etter den aktuelle fredningsbestemmelsen.

- Dette er et eksempel på ulovlig hummerfiske. Det er derfor viktig at hummerfiskere gjør seg kjent med vernesonene i området der de skal fiske hummer, sier politioverbetjent Edmund Randers, miljøkrimkoordinator ved Oslo politidistrikt.

Fisking i vernesoner

Fisking innenfor vernesone betyr at det i praksis ikke er tillatt fange fisk med annet redskap enn håndsnøre, fiskestang, jukse, dorg eller snurpenot.

- Et fint verktøy for å holde rede på vernesonene er appen "Fritidsfiske" utviklet av fiskeridirektoratet. Der finner man også generelle regler for fiske, artsoversikt og mulighet for å melde fra om redskap som er tapt eller funnet, sier Randers.

Kontroll av hummerteiner

Oslo politidistrikt vil sammen med andre aktører, foreta kontroll av hummerteiner i Oslofjorden fremover.

Det er viktig å sørge for korrekt merking av teinene. Hvis man mister teiner må man melde fra til fiskeridirektoratet. Dette kan enkelt gjøres via appen "Fritidsfiske". Da er det større mulighet for å finne teinene og unngå spøkelsesteiner.

- Spøkelsesteiner er dessverre et stort problem, som innebærer unødvendig lidelse og død for fisk og andre sjødyr som blir fanget inni teinene, sier Randers.

https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/nytt-fredningsomrade-for-hummer-i-barum/

https://www.fiskeridir.no/Areal-og-miljo/Nyheter/2023/flere-nye-fredningsomrader-for-hummer

Bilde av Edmund Randers